Latić vs. Galijašević u kafani kod Hadžifejzovića

U više navrata sam se uvjerio da je Nedžad Latić papak i samozvani nadbošnjak, koji bi najvolio da kontroliše muslimane šta jedu i kada klanjaju, kako bi valjda mogao da im izdaje zvanične certifikate oko njihove islamske čistoće.

U ovom duelu na Face TV, nakon svih ‘konju’ i ‘idiote’ saznaćate kakav je trenutno inter-bošnjački dijalog, a da ne govorimo o kulturi dijaloga na javnoj TV.

Živo se nadam da vas Neđeljko neće razočarati.

Advertisements