Akademik, doktor, saborski zastupnik HDZa

ŽELJKO REINER ‘Kako se osjećam kao vitez? Kao i prije. Ja sam znanstvenik, a kako vrijeme odmiče, religija i znanost sve se više približavaju…’

      • Jutarnji.hr, 15.05.2017. u 23:27

Viteže časni, potsjećaš me na Dr. Alen Braun-a, MD, koji je u Američkom Kongresu pretsjednik komiteta za nauku i tehnologiju. I on smatra da je Zemlja stara šest hiljada godina.

Akademiče, nikome sa tim stavovima nisi potreban. Ne sramoti ni nauku, ni Sabor, ni članstva u naučnim krugovima gdje si po svemu, zalutao.

Pradlažem da kreneš najprije po instrukcije u Vatikan, a zatim pravac za  Jerusalem.  Zagrni se sa tim viteškim plaštom i zajaši Šarca. I ne zaboravi mač.